OBS Hogenkamp, OBS Mozaïek, IKC de Plattenburg en OBS Wis en Wierig zijn onderdeel van Scholengroep IJsselgraaf, en laatstgenoemde is verheugd om aan te kondigen dat ze proactief inzetten op de Dynamische Schooldag. Dit kan mede door de overheidssubsidie ‘impuls en innovatie bewegingsonderwijs’ die ze dit schooljaar hebben ontvangen.  Vanaf 2023 zijn scholen verplicht om minstens 2 x 45 minuten bewegingsonderwijs per week te verzorgen en deze subsidieregeling ondersteunt scholen om aan deze norm te voldoen, maar ook om meer te bewegen gedurende de schooldag te stimuleren.

IJsselgraaf en Sport-ID slaan de handen in één
IJsselgraaf heeft ervoor gekozen om één procesbegeleider aan te stellen, Sport-ID is aangesteld als procesbegeleider voor deze vier scholen. IJsselgraaf zet de subsidie in om de norm bewegingsonderwijs te halen, om extra bewegingslessen te geven en om bewegen door de schooldag heen te stimuleren.

Dynamische schooldag
Sport-ID ontwikkelt een ‘bewegend leren kist’ waarin 10 lessen bewegend rekenen en 10 lessen bewegend taal verwerkt zitten, daarnaast worden er pauzekisten ontwikkelt en aangeboden om kinderen (meer) in beweging te krijgen. Bovendien gaat Sport-ID voor de groepsleerkrachten inspiratiemomenten verzorgen en in september  wordt er een gezamenlijke studiemiddag georganiseerd met interessante sprekers. Het doel is om een meer dynamische schooldag te creëren, een schooldag waarbij de dag afgewisseld wordt met zittend leren en bewegen. IJsselgraaf zet zich hiermee in voor een actieve en gezonde opvoeding voor haar leerlingen.

“Bij Scholengroep IJsselgraaf hechten we veel waarde aan beweging voor kinderen. Daarom hebben we de keuze gemaakt voor deze sportieve plannen, die beweging een structurele plek in het schoolprogramma geven en niet langer als extra worden gezien, maar als onderdeel van het hele programma,” aldus directeur OBS Hogenkamp, Joost van Campen. Op de foto is te zien hoe de leerkrachten van IKC de Plattenburg een inspiratiesessie krijgen op het schoolplein.