Sport-ID: gezond bewegen
voor iedereen

Sport-ID: gezond bewegen
voor iedereen

In Doetinchem en omgeving zijn we de verbindende schakel voor alles wat te maken heeft met sport, (sociaal) welzijn en fitheid – voor iedereen. We zetten onze kennis van sportvoorzieningen en de lokale infrastructuur én onze jarenlange ervaring graag in om diverse partijen met elkaar te verbinden. Op deze manier vormen we het centrale sportloket in en rond Doetinchem en zorgen we ervoor dat iedereen zo lang mogelijk en met plezier kan bewegen. Dit biedt voordelen voor inwoners, maar ook voor verenigingen. Want die helpen we met het werven én behouden van leden, vrijwilligers en kaderpersoneel en het maken van een professionaliseringsslag.

Terugblik op 2021: Sporten in tijden van corona

2021 draaide bij ons niet alleen om een nieuw begin, maar zeker ook nog om de coronapandemie. We begonnen het jaar in een lockdown die tot eind april duurde. Accommodaties waren lange tijd gesloten en door het grote aantal besmettingen onder de medewerkers was de druk op het personeel groot. Ook verenigingen stonden onder druk, maar met steun van de gemeente Doetinchem en dankzij goede communicatie tussen de samenwerkingspartners (waaronder Buha) konden we sporten en bewegen toch voor veel mensen mogelijk maken.

senioren fitness

Terugblik op 2021: Sporten in tijden van corona

2021 draaide bij ons niet alleen om een nieuw begin, maar zeker ook nog om de coronapandemie. We begonnen het jaar in een lockdown die tot eind april duurde. Accommodaties waren lange tijd gesloten en door het grote aantal besmettingen onder de medewerkers was de druk op het personeel groot. Ook verenigingen stonden onder druk, maar met steun van de gemeente Doetinchem en dankzij goede communicatie tussen de samenwerkingspartners (waaronder Buha) konden we sporten en bewegen toch voor veel mensen mogelijk maken.

Maurice Sport-ID

Focus op alternatieve activiteiten

Corona – inclusief alle geldende maatregelen – had in 2021 ook vergaande gevolgen voor onze prestaties en resultaten. Zo konden we veel van onze maatschappelijke projecten en activiteiten niet uitvoeren en dus ook niet het gewenste resultaat behalen. Hier staat tegenover dat we vol hebben ingezet op alternatieve activiteiten en beweegmogelijkheden, van balkongym tot interactieve webinars. Ook konden we vooral verenigingen en scholen helpen met het ontwikkelen en uitrollen van protocollen en richtlijnen. Zo konden sportactiviteiten toch zoveel mogelijk doorgaan.

“We hebben vol ingezet op alternatieve activiteiten en beweegmogelijkheden, van balkongym tot interactieve webinars.”

Maurice Tepperik
directeur-bestuurder Sport-ID

Maurice Sport-ID

Focus op alternatieve activiteiten

Corona – inclusief alle geldende maatregelen – had in 2021 ook vergaande gevolgen voor onze prestaties en resultaten. Zo konden we veel van onze maatschappelijke projecten en activiteiten niet uitvoeren en dus ook niet het gewenste resultaat behalen. Hier staat tegenover dat we vol hebben ingezet op alternatieve activiteiten en beweegmogelijkheden, van balkongym tot interactieve webinars. Ook konden we vooral verenigingen en scholen helpen met het ontwikkelen en uitrollen van protocollen en richtlijnen. Zo konden sportactiviteiten toch zoveel mogelijk doorgaan.

“We hebben vol ingezet op alternatieve activiteiten en beweegmogelijkheden, van balkongym tot interactieve webinars.”

Maurice Tepperik
directeur-bestuurder Sport-ID

De start

Na een intensief proces ging op 1 januari 2021 Sportbedrijf Doetinchem officieel van start. Hiermee werden Sportcentrum Rozengaarde (inclusief Skyzone) en Sportservice Doetinchem samengevoegd tot één organisatie. Ook werden de beheer- en exploitatietaken van de binnensportaccommodaties overgedragen aan de nieuwe organisatie. Dit alles met als doel: inwoners van Doetinchem stimuleren om te sporten, bewegen en gezond te leven.

samen sporten met bal
samen sporten met bal

De start

Na een intensief proces ging op 1 januari 2021 Sportbedrijf Doetinchem officieel van start. Hiermee werden Sportcentrum Rozengaarde (inclusief Skyzone) en Sportservice Doetinchem samengevoegd tot één organisatie. Ook werden de beheer- en exploitatietaken van de binnensportaccommodaties overgedragen aan de nieuwe organisatie. Dit alles met als doel: inwoners van Doetinchem stimuleren om te sporten, bewegen en gezond te leven.

Over sport en bewegen

Van analyse naar nieuwe structuur

De eerste maanden hebben we nadrukkelijk de tijd genomen om de organisatie in alle opzichten te analyseren. Dit leverde in het najaar een nieuwe organisatiestructuur op. Hiermee kunnen
we onze missie, visie en ambities de komende jaren waarmaken, inclusief een verdere concretisering naar functieprofielen en -omschrijvingen per medewerker. Om deze verandering ook naar buiten toe te verduidelijken, hebben we in oktober 2021 onze naam veranderd in Sport-ID, waarbij de laatste letters staan voor in Doetinchem.

skazone
Skyzone social media

Het jaar 2021 is in navolging van het jaar 2020 een moeilijk jaar geweest voor SkyZone en de bijbehorende horeca.

Er wordt met gemengde gevoelens terug gekeken op een bijzonder jaar dat ons, naast alle strubbelingen, veel gebracht heeft. We kwamen dichter bij elkaar, er werd steun aan elkaar gegeven, we stimuleerden elkaar in flexibiliteit en schakelen op ontwikkelingen. Op basis daarvan kwamen we als individuen en team sterker uit het jaar 2021.

Skyzone Sport-ID

Het jaar 2021 is in navolging van het jaar 2020 een moeilijk jaar geweest voor SkyZone en de bijbehorende horeca.

Er wordt met gemengde gevoelens terug gekeken op een bijzonder jaar dat ons, naast alle strubbelingen, veel gebracht heeft. We kwamen dichter bij elkaar, er werd steun aan elkaar gegeven, we stimuleerden elkaar in flexibiliteit en schakelen op ontwikkelingen. Op basis daarvan kwamen we als individuen en team sterker uit het jaar 2021.

Positieve gezondheid

Gezondheid 1
Gezondheid 2

Positieve gezondheid

Gezondheid 1
Gezondheid 2
rozengaarde overzicht

HR + P&O

medewerkers in dienst
aantal medewerkers sport-id
medewerkers uit dienst

HR + P&O

medewerkers in dienst
aantal medewerkers sport-id
medewerkers uit dienst

Vooruitblik 2022

De samenleving verandert in een hoog tempo en dat brengt, voor een organisatie die zich al jaren ‘beweegt’ op de markt voor sport en recreatie in Doetinchem en omgeving, de nodige uitdagingen met zich mee. Actuele ontwikkelingen zoals de corona pandemie en de oorlog in Oekraïne zorgen voor de nodige onrust en onzekerheid op tal van terreinen. Afstemming en goed overleg met de gemeente Doetinchem is van groot belang om flexibel en adequaat in te spelen op ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die op ons afkomen.

Optimalisering van de bedrijfsvoering van Sport-ID staat in 2022 centraal. Er zal een grote stap worden gezet in het verder professionaliseren van de organisatie. Een uitdaging, maar haalbaar dankzij de grote inzet en betrokkenheid van medewerkers. Ondanks het feit dat het bedrijf nog in de kinderschoenen staat, staat Sport-ID al wel middenin de samenleving. Buurtsportcoaches werken dagelijks, in nauwe samenwerking met verschillende partners waaronder de gemeente Doetinchem, aan een sportieve en gezonde leefstijl voor alle inwoners. Daarnaast zijn zwembad Rozengaarde, Skyzone en onze andere binnensportaccommodaties er ook in 2021 in geslaagd tal van beweegmogelijkheden aan te bieden voor lokale en regionale bezoekers.

Naast optimalisering van de bedrijfsvoering is de zichtbaarheid van het bedrijf in 2022 een belangrijke pijler. Hoewel we 2022 zijn gestart in een lockdown verwachten we dat er gedurende het jaar steeds meer mogelijk gaat worden. Met deze activiteiten, projecten en evenementen laten we in Doetinchem en omgeving graag zien wat Sport-ID in haar mars heeft. Een verdere uitrol van de huisstijl, de aankleding van accommodaties, maar ook het verder vorm en inhoud geven aan programma’s en activiteiten moet daaraan bijdragen.
Dat doen we niet alleen, maar heel bewust zoeken we daarbij de samenwerking op met partners in verschillende domeinen.

Vooruitblik 2022

De samenleving verandert in een hoog tempo en dat brengt, voor een organisatie die zich al jaren ‘beweegt’ op de markt voor sport en recreatie in Doetinchem en omgeving, de nodige uitdagingen met zich mee. Actuele ontwikkelingen zoals de corona pandemie en de oorlog in Oekraïne zorgen voor de nodige onrust en onzekerheid op tal van terreinen. Afstemming en goed overleg met de gemeente Doetinchem is van groot belang om flexibel en adequaat in te spelen op ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die op ons afkomen.

Optimalisering van de bedrijfsvoering van Sport-ID staat in 2022 centraal. Er zal een grote stap worden gezet in het verder professionaliseren van de organisatie. Een uitdaging, maar haalbaar dankzij de grote inzet en betrokkenheid van medewerkers. Ondanks het feit dat het bedrijf nog in de kinderschoenen staat, staat Sport-ID al wel middenin de samenleving. Buurtsportcoaches werken dagelijks, in nauwe samenwerking met verschillende partners waaronder de gemeente Doetinchem, aan een sportieve en gezonde leefstijl voor alle inwoners. Daarnaast zijn zwembad Rozengaarde, Skyzone en onze andere binnensportaccommodaties er ook in 2021 in geslaagd tal van beweegmogelijkheden aan te bieden voor lokale en regionale bezoekers.

Naast optimalisering van de bedrijfsvoering is de zichtbaarheid van het bedrijf in 2022 een belangrijke pijler. Hoewel we 2022 zijn gestart in een lockdown verwachten we dat er gedurende het jaar steeds meer mogelijk gaat worden. Met deze activiteiten, projecten en evenementen laten we in Doetinchem en omgeving graag zien wat Sport-ID in haar mars heeft. Een verdere uitrol van de huisstijl, de aankleding van accommodaties, maar ook het verder vorm en inhoud geven aan programma’s en activiteiten moet daaraan bijdragen.
Dat doen we niet alleen, maar heel bewust zoeken we daarbij de samenwerking op met partners in verschillende domeinen.

Sport-ID Gezonde Scholen
gezonde scholen jaarverslag 2021
jaarverslag 2021
verenigingen jaarverslag 2021