sport op scholen

Voor scholen

De programmalijn Sportieve en Gezonde Brede Scholen heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en opvoeding van de jeugd in Doetinchem. Het stimuleren van bewegen en sporten op een kwalitatief hoog niveau binnen het onderwijs, bij sportverenigingen en in de wijk is een belangrijk doel. Binnen deze programmalijn zijn de buurtsportcoaches verantwoordelijk voor de realisatie van concreet aanbod van activiteiten in het kader van sportkennismaking (stedelijke activiteiten en wijkactiviteiten), in het kader van participatie in de wijk en de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Hierbij wordt voortdurend de verbinding gelegd tussen school en het sportaanbod. De primaire doelgroep van deze programmalijn is daarmee jeugd van 4 tot 13 jaar en de groepsleerkrachten.

Maar wat kan Sport-ID voor uw basisschool betekenen? Hieronder een aantal voorbeelden:
– Verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs.
– Afnemen van motorische testen.
– Extra’s d.m.v. sportstimuleringsprojecten buiten de gymlessen om (bijv. sportdagen, clinics, Fietsival).
– Dynamische schooldag.
– Bewegend leren.
– Schoolplein.
– Workshop of studiedag verzorgen.

Ook de doelgroep 13 t/m 18 jaar brengen wij graag in beweging. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over wat Sport-ID voor uw school kan betekenen? Neem contact op met de coördinator; Suzanne ter Horst via: 06- 28 24 62 30 of suzanne.terhorst@sport-id.nl 

sport op scholen

Voor scholen

De programmalijn Sportieve en Gezonde Brede Scholen heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en opvoeding van de jeugd in Doetinchem. Het stimuleren van bewegen en sporten op een kwalitatief hoog niveau binnen het onderwijs, bij sportverenigingen en in de wijk is een belangrijk doel. Binnen deze programmalijn zijn de buurtsportcoaches verantwoordelijk voor de realisatie van concreet aanbod van activiteiten in het kader van sportkennismaking (stedelijke activiteiten en wijkactiviteiten), in het kader van participatie in de wijk en de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Hierbij wordt voortdurend de verbinding gelegd tussen school en het sportaanbod. De primaire doelgroep van deze programmalijn is daarmee jeugd van 4 tot 13 jaar en de groepsleerkrachten.

Maar wat kan Sport-ID voor uw basisschool betekenen? Hieronder een aantal voorbeelden:
– Verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs.
– Afnemen van motorische testen.
– Extra’s d.m.v. sportstimuleringsprojecten buiten de gymlessen om (bijv. sportdagen, clinics, Fietsival).
– Dynamische schooldag.
– Bewegend leren.
– Schoolplein.
– Workshop of studiedag verzorgen.

Ook de doelgroep 13 t/m 18 jaar brengen wij graag in beweging. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over wat Sport-ID voor uw school kan betekenen? Neem contact op met de coördinator; Suzanne ter Horst via: 06- 28 24 62 30 of suzanne.terhorst@sport-id.nl