Nieuwe bijeenkomst

Maandag 20 september waren we te gast in de kantine van voetbalvereniging VIOD. We kijken tevreden terug op deze avond, want na al die digitale sessies, was het fijn om elkaar weer eens live te zien en nieuwe mensen te ontmoeten! Deze bijeenkomst wilden we graag dit jaar nog een vervolg geven. Door de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus is dit erg onzeker geworden. Het organiseren van een dergelijke bijeenkomst vraagt veel flexibiliteit in de organisatie en van de betreffende accommodatie. Daarnaast willen we mensen niet voor het dilemma stellen om wel of niet deel te nemen. Om die reden zullen we in 2021 niet meer een centrale bijeenkomst organiseren. We hopen dat we begin 2022 meer ruimte hebben.

In de tussentijd hoeven we niet stil te zitten. We dagen iedereen uit om binnen de thema’s aan de slag te gaan met de ambities en acties. Dat kan met een eigen idee, maar het kan ook zijn dat je wil aansluiten op iets wat al speelt. Pak zelf het initiatief en wacht niet af. Het sportakkoord is juist bedoeld om aanvullend op bestaand beleid en kaders het sportlandschap te ontwikkelen. Hoe klein de ambitie of het idee ook is, ga er mee aan de slag en verzamel anderen om je heen. Vanuit de kerngroep kunnen we je ondersteunen.

Een duwtje in de rug

Om dit verder te stimuleren is het volgende bedacht: een eenmalige stimuleringsprijs. Bedoeld om een idee of initiatief het benodigde duwtje in de rug te geven om een stap verder te komen. Er is € 5.000 beschikbaar, bijvoorbeeld om 5 initiatieven te ondersteunen met € 1.000. Het budget kan op verschillende manieren ingezet worden, bijvoorbeeld om materiaal aan te schaffen, een plan door te rekenen, of om een cursus of opleiding in te kopen. Het kan van alles zijn, zolang het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Het draagt bij aan de ambities en doelstellingen van het lokaal sportakkoord Doetinchem;
  2. De aanvraag wordt gedaan door tenminste twee deelnemende partijen.

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 10 december 2021 ingediend worden via sport@doetinchem.nl.