Centrum Veilige Sport Nederland

Vertrouwenspersoon

Het Centrum Veilige Sport is onderdeel van NOC*NSF als koepelorganisatie van de sportbonden en kosteloos beschikbaar voor alle leden. Alle medewerkers die met vertrouwelijke informatie omgaan, hebben met NOC*NSF een Professioneel Statuut ondertekend. Onafhankelijkheid, werkwijze, vertrouwelijkheid, en beroepscode zijn daarmee formeel belegd.

Het Centrum Veilige Sport Nederland is maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar op 0900 20 25 590.

Check de website voor alle informatie: https://centrumveiligesport.nl/

Vertrouwelijk

Ouder(s), verzorger(s) en andere bezoekers, leden van een sportvereniging, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij sport, doelgroepsactiviteiten, (school)zwemmen of zwemlessen kunnen vertrouwd, met iemand van het CVSN praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen.

Begeleiding

De vertrouwenspersoon kan door het meldpunt worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het toelaatbare overschrijden. De begeleiding van de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde, de zwem- of sportorganisatie of de aangever naar een oplossing.

Centrum Veilige Sport Nederland

Vertrouwenspersoon

Het Centrum Veilige Sport is onderdeel van NOC*NSF als koepelorganisatie van de sportbonden en kosteloos beschikbaar voor alle leden. Alle medewerkers die met vertrouwelijke informatie omgaan, hebben met NOC*NSF een Professioneel Statuut ondertekend. Onafhankelijkheid, werkwijze, vertrouwelijkheid, en beroepscode zijn daarmee formeel belegd.

Het Centrum Veilige Sport Nederland is maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar op 0900 20 25 590.

Check de website voor alle informatie: https://centrumveiligesport.nl/

Vertrouwelijk

Ouder(s), verzorger(s) en andere bezoekers, leden van een sportvereniging, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij sport, doelgroepsactiviteiten, (school)zwemmen of zwemlessen kunnen vertrouwd, met iemand van het CVSN praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen.

Begeleiding

De vertrouwenspersoon kan door het meldpunt worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het toelaatbare overschrijden. De begeleiding van de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde, de zwem- of sportorganisatie of de aangever naar een oplossing.