Klachtenprocedure

Op het moment dat u niet tevreden bent, horen wij dat graag, zodat we er iets aan kunnen doen.

In eerste instantie willen we graag dat u uw klacht mondeling kenbaar maakt bij de direct betrokkenen om de lijnen zo kort mogelijk te houden.

Is de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. U gebruikt daarvoor het klachtenformulier. Het klachtenformulier wordt opgestuurd naar de manager. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.

Mocht het antwoord op uw klacht niet tot een gewenste oplossing leiden, dan heeft u de mogelijkheid om uw bezwaar te richten aan de directie van Sport-ID. U kunt uw bezwaar op de klachtafhandeling inclusief onderbouwingen schriftelijk indienen per e-mail (info@sport-id.nl) of post (Bezelhorstweg 115, 7002 CC te Doetinchem) o.v.v. NAW-gegevens en locatienaam. Hiervan ontvangt u direct een ontvangstbevestiging. Ingediende bezwaren worden inhoudelijk beantwoord binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Suggesties & Ideeën

Heeft u suggesties of ideeën hoe wij ons kunnen verbeteren, dan horen we dat graag. Dat kan via info@sport-id.nl.

Klachtenprocedure

Op het moment dat u niet tevreden bent, horen wij dat graag, zodat we er iets aan kunnen doen.

In eerste instantie willen we graag dat u uw klacht mondeling kenbaar maakt bij de direct betrokkenen om de lijnen zo kort mogelijk te houden.

Is de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. U gebruikt daarvoor het klachtenformulier. Het klachtenformulier wordt opgestuurd naar de manager. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.

Mocht het antwoord op uw klacht niet tot een gewenste oplossing leiden, dan heeft u de mogelijkheid om uw bezwaar te richten aan de directie van Sport-ID. U kunt uw bezwaar op de klachtafhandeling inclusief onderbouwingen schriftelijk indienen per e-mail (info@sport-id.nl) of post (Bezelhorstweg 115, 7002 CC te Doetinchem) o.v.v. NAW-gegevens en locatienaam. Hiervan ontvangt u direct een ontvangstbevestiging. Ingediende bezwaren worden inhoudelijk beantwoord binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Suggesties & Ideeën

Heeft u suggesties of ideeën hoe wij ons kunnen verbeteren, dan horen we dat graag. Dat kan via info@sport-id.nl.