Directeur-bestuurder Maurice Tepperik van Sport-ID en wethouder sport, Rens Steintjes van de gemeente Doetinchem hebben de opdrachtovereenkomst voor 2022 getekend. Hierin zijn voor de drie kerntaken de prestatieafspraken voor het jaar 2022 beschreven. De drie kerntaken bestaan uit 1) beheer, exploitatie en onderhoud van de gemeentelijke binnensportaccommodaties, 2) het stimuleren van sport, bewegen en een gezonde leefstijl en 3) beheer en exploitatie van Sportcentrum Rozengaarde.

In de prestatieafspraken is vastgelegd welke activiteiten Sport-ID dit jaar uitvoert. Hierbij kun je denken aan reguliere activiteiten van Sport-ID zoals Kies je Sport, Bewegingsonderwijs in het basisonderwijs en Meer Bewegen voor Ouderen. Maar ook nieuwe taken voor het Lokaal Sportakkoord en de Gezondheidsmakelaar zijn beschreven in de opdrachtovereenkomst.

Sport-ID krijgt de ruimte om zich te richten op innovatie en trends en ontwikkelingen binnen het sport- en beweeglandschap. Met als doel een impuls te geven aan de sport in Doetinchem. Ook de samenwerking met de andere verbonden partijen binnen de gemeente Doetinchem is hier onderdeel van. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking in de uitvoering van de preventieagenda. De opdracht voor Sport-ID wordt ieder jaar vernieuwd. Hiermee kunnen Sport-ID en de gemeente inspelen op de lokale behoeften en de laatste ontwikkelingen op gebied van sport en bewegen.