Breed Motorisch Ontwikkelen – hoe veelzijdig train jij?
De afgelopen jaren is er op diverse plekken binnen Doetinchem al een start gemaakt met het gedachtegoed van Breed
Motorisch Opleiden/Ontwikkelen (BMO). Zo biedt een aantal verenigingen BMO-trainingen aan voor de eigen jeugd, is de
SportCross georganiseerd en worden er lessen BMO gegeven in de kinderopvang en tijdens naschoolse activiteiten. Ook in het bewegingsonderwijs dat o.a. door de vakleerkrachten van Sport-ID wordt verzorgd, wordt een veelzijdig sport- en beweegaanbod neergezet.

Om de volgende stap te maken en nog meer trainers, vakleerkrachten en overige geïnteresseerden warm te maken voor BMO organiseert Sport-ID als onderdeel van Verenigingsondersteuning een cursus BMO. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat zowel vanwege het tegengaan van beweegarmoede (te weinig bewegen én te eenzijdig bewegen) als het stimuleren van talent(en)ontwikkeling vervolgstappen nodig zijn om sportaanbieders op dit terrein klaar te maken voor de toekomst. Het hoofddoel hierbij is van onze huidige én toekomstige leden betere bewegers te maken wat leidt tot meer spelplezier, minder blessures en een langere verbinding met de club. Beter bewegen = nog beter je favoriete sport kunnen uitoefenen.

Wanneer?
Onderstaand de nieuwe data:
15 januari 2023 van 14.00 – 17.00 uur.
5 februari 2023 van 14.00 – 17.00 uur.
5 maart 2023 van 14.00 – 17.00 uur.

Klik hier voor meer informatie over de cursus.

Inschrijven
Doe je mee? Meld je dan aan door een mail te sturen naar marc.dehaan@sport-id.nl. De cursus gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 10.