Sporten & Bewegen in Doetinchem kan voor iedereen hét verschil maken en daar willen wij iedere dag aan bijdragen, wat de activiteit of de persoonlijke motivatie ook is. Wij inspireren, verbinden en stellen Sporten & Bewegen centraal, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Of het nu gaat om leren, presteren, recreëren of gewoon mee kunnen doen. Door onze kennis van Sporten & Bewegen leveren wij een belangrijke bijdrage aan een gezonde en sportieve regio. Welkom bij Sport-ID.

Sportakkoord

Met het Sportakkoord Doetinchem willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

In Doetinchem zijn de handen ineen geslagen en is er een lokaal sportakkoord opgesteld. Het is een set van ambitieuze doelen om inwoners maar ook clubs in beweging te krijgen. Dit akkoord kun je hier lezen. Het Sportakkoord Doetinchem bestaat uit de volgende thema’s:

1. Inclusief Sporten en Bewegen
De pijler inclusief sporten en bewegen gaat over een toegankelijke en laagdrempelige sport, waarin iedereen mee telt en mee kan doen met sporten en bewegen in Doetinchem.
2. Duurzame Sport- en Beweeginfrastructuur
Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen is het belangrijk dat er een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur is, dat er genoeg plekken in Doetinchem zijn om te sporten en bewegen.
3. Vitale Sport- en Beweegaanbieders
De pijler vitale sport- en beweegaanbieders is gericht op een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk sportaanbod voor iedereen. Er is een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders waardoor er genoeg clubs in Doetinchem zijn waar je kunt sporten en bewegen.

Vanuit het Sportakkoord Doetinchem kun je subsidie aanvragen voor:

  • Activiteiten: nieuwe eenmalige of kortlopende sportieve initiatieven die laagdrempelig en toegankelijk zijn voor een brede doelgroep;
  • Projecten: nieuwe sportieve initiatieven met een structureler karakter;
  • Clubondersteuning: ondersteuningstrajecten gericht op het versterken van de club, het bestuur en het kader. Voorbeelden hiervan zijn clubkadercoach traject, inzet van verenigingsmanager of sportparkmanager of ondersteuning van het bestuur.

Heb jij een goed idee om Doetinchem in beweging te krijgen? Deel het met ons! Stuur een mail naar sport@doetinchem.nl of manon.huinink@sport-id.nl en geef aan op welk onderwerp je mee wil doen.

Meer informatie of een aanvraag doen? Kijk hier.

Subsidieplafond

Het college heeft een subsidieplafond vastgesteld van € 65.000,-.

  • de subsidie voor een activiteit bedraagt maximaal € 1.500 per initiatief;
  • de subsidie voor een project bedraagt maximaal €  15.000 per initiatief;
  • de subsidie voor clubondersteuning bedraagt maximaal € 5.000 per initiatief.

De subsidie wordt slechts eenmalig toegekend. Bij uitvoeringen in de volgende jaren kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op deze regeling.

Heb jij een goed idee om Doetinchem in beweging te krijgen? Deel het met ons! Stuur een mail naar sport@doetinchem.nl of manon.huinink@sport-id.nl en geef aan op welk onderwerp je mee wil doen.

Meer informatie of een aanvraag doen? Kijk hier.