Kennisbijeenkomst 20 juni: Sociale veiligheid in de sport

“Hoe veilig is jouw sportorganisatie?”

We denken vaak dat pesten, agressie en/of seksuele intimidatie niet op onze sportvereniging voorkomt. Maar is dat ook zo? Hoe zeker zijn we daarvan? En mocht je als bestuur toch een klacht binnenkrijgen, weet je dan wat er gedaan moet worden?

De kans dat de leden bij de vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen in de vereniging, dan wanneer dat niet (meer) het geval is. Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – heeft ooit te maken met grensoverschrijdend gedrag. Een sociaal veilige sportomgeving waar grensoverschrijdend gedrag geen voet aan de grond krijgt, is dus noodzakelijk!

Een bestuur kan daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het opleiden en aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het hanteren van een aannamebeleid, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers, coaches en vrijwilligers aan de hand van de Regeling Gratis VOG en een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Op dinsdag 20 juni krijg je in de vorm van een inspiratiesessie inzicht in de thematiek sociale veiligheid en wat jouw vereniging in dat kader kan doen. Wat houdt dit in, hoe krijgt dit vorm bij jouw club? Met welke maatregelen kunnen we de vereniging sociaal veilig maken? Op al dit soort vragen wordt een antwoord gegeven.

De Inspiratiesessie wordt verzorgd door Erik Beuker van het NOC*NSF Centrum voor Veilige Sport.

De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en het officiële programma duurt tot ongeveer 21.30 uur. De kennisbijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en vertrouwenscontactpersonen. Deelname is gratis, meld je hieronder aan en na aanmelding ontvang je meer informatie.

Ja, ik meld me graag aan voor de kennisbijeenkomst