Sporten & Bewegen in Doetinchem kan voor iedereen hét verschil maken en daar willen wij iedere dag aan bijdragen, wat de activiteit of de persoonlijke motivatie ook is. Wij inspireren, verbinden en stellen Sporten & Bewegen centraal, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Of het nu gaat om leren, presteren, recreëren of gewoon mee kunnen doen. Door onze kennis van Sporten & Bewegen leveren wij een belangrijke bijdrage aan een gezonde en sportieve regio. Welkom bij Sport-ID.

sport op scholen

Voor scholen

De programmalijn Sportieve en Gezonde Brede Scholen heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en opvoeding van de jeugd in Doetinchem. Het stimuleren van bewegen en sporten op een kwalitatief hoog niveau binnen het onderwijs, bij sportverenigingen en in de wijk is een
belangrijk doel. Binnen deze programmalijn zijn de buurtsportcoaches verantwoordelijk voor de realisatie van concreet aanbod van activiteiten in het kader van sportkennismaking (stedelijke activiteiten en wijkactiviteiten), in het kader van participatie in de wijk en de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Hierbij wordt voortdurend de verbinding gelegd tussen school en het sportaanbod. De primaire doelgroep van deze programmalijn is daarmee jeugd van 4 tot 13 jaar en de groepsleerkrachten.

Maar wat kan Sport-ID voor uw basisschool nog meer betekenen?

sport op scholen

Voor scholen

De programmalijn Sportieve en Gezonde Brede Scholen heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en opvoeding van de jeugd in Doetinchem. Het stimuleren van bewegen en sporten op een kwalitatief hoog niveau binnen het onderwijs, bij sportverenigingen en in de wijk is een
belangrijk doel. Binnen deze programmalijn zijn de buurtsportcoaches verantwoordelijk voor de realisatie van concreet aanbod van activiteiten in het kader van sportkennismaking (stedelijke activiteiten en wijkactiviteiten), in het kader van participatie in de wijk en de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Hierbij wordt voortdurend de verbinding gelegd tussen school en het sportaanbod. De primaire doelgroep van deze programmalijn is daarmee jeugd van 4 tot 13 jaar en de groepsleerkrachten.

Bewegingsonderwijs

Op jonge leeftijd wordt de basis gelegd voor een leven lang bewegen. Kinderen en jongeren die bewegen voelen zich fitter, gezonder en sterker. Daarnaast is bewegen goed voor de ontwikkeling van tal van vaardigheden zoals het zelfvertrouwen. De basis voor een leven lang bewegen is het ontwikkelen van goede motorische vaardigheden. Daarom hechten wij een grote waarde aan kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs.

Meer over bewegingsonderwijs
sporten en bewegen voor jeugd Recreatie in Doetinchem
sporten en bewegen voor jeugd Recreatie in Doetinchem

Bewegingsonderwijs

Op jonge leeftijd wordt de basis gelegd voor een leven lang bewegen. Kinderen en jongeren die bewegen voelen zich fitter, gezonder en sterker. Daarnaast is bewegen goed voor de ontwikkeling van tal van vaardigheden zoals het zelfvertrouwen. De basis voor een leven lang bewegen is het ontwikkelen van goede motorische vaardigheden. Daarom hechten wij een grote waarde aan kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs.

Meer over bewegingsonderwijs
Klaar voor de toekomst - sport-ID

Bewegend leren

Bij bewegend leren zijn de leerlingen in beweging tijdens de les. Wetenschappelijk onderwijs laat zien dat bewegen de ontwikkeling van hersenen bij kinderen stimuleert. En dat is positief voor de concentratie, creativiteit, probleemoplossend vermogen en het geheugen. Hoe werkt dat nou? Door fysieke inspanning gaat er meer bloed en zuurstof naar de hersenen toe. Daardoor functioneert het brein beter.

Meer over bewegend leren
Klaar voor de toekomst - sport-ID

Bewegend leren

 

Bij bewegend leren zijn de leerlingen in beweging tijdens de les. Wetenschappelijk onderwijs laat zien dat bewegen de ontwikkeling van hersenen bij kinderen stimuleert. En dat is positief voor de concentratie, creativiteit, probleemoplossend vermogen en het geheugen. Hoe werkt dat nou? Door fysieke inspanning gaat er meer bloed en zuurstof naar de hersenen toe. Daardoor functioneert het brein beter.

Meer over bewegend leren

Weerbaarheid

Meerdere buurtsportcoaches hebben als specialisatie weerbaarheid. Zij zijn extra bevoegd om weerbaarheidslessen (middels Rots en Water of Boksend Opvoeden) te geven. Weerbaarheidslessen kunnen gegeven worden aan een hele klas, maar een specifieke groep kinderen is ook mogelijk. De mentale weerbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. Hieronder vallen onderwerpen als zelfvertrouwen, geloof in je zelf, assertiviteit, doorzettingsvermogen en veerkracht. Middels deze lessen willen we een bijdrage leveren dat kinderen beter in hun vel komen te zitten. We willen kinderen ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Tevens kunnen deze lessen een goed recept zijn tegen pesten, binnen en buiten de school.

Sport-ID kan helpen
Sport-ID kan helpen

Weerbaarheid

Meerdere buurtsportcoaches hebben als specialisatie weerbaarheid. Zij zijn extra bevoegd om weerbaarheidslessen (middels Rots en Water of Boksend Opvoeden) te geven. Weerbaarheidslessen kunnen gegeven worden aan een hele klas, maar een specifieke groep kinderen is ook mogelijk. De mentale weerbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. Hieronder vallen onderwerpen als zelfvertrouwen, geloof in je zelf, assertiviteit, doorzettingsvermogen en veerkracht. Middels deze lessen willen we een bijdrage leveren dat kinderen beter in hun vel komen te zitten. We willen kinderen ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Tevens kunnen deze lessen een goed recept zijn tegen pesten, binnen en buiten de school.

Dynamische schooldag

De dynamische schooldag is een schooldag waarbij zittend leren en bewegen regelmatig afgewisseld worden. Er zijn vele mogelijkheden om een schooldag dynamischer te maken. Maar waar begin je als school? De buurtsportcoach van Sport-ID kan uw school verder helpen om de dag dynamischer in te richten. Graag gaan we met uw school in gesprek om te kijken waar de wensen liggen en maken we een op maat gemaakt plan.

Meer over Dynamische schooldag

Dynamische schooldag

 

De dynamische schooldag is een schooldag waarbij zittend leren en bewegen regelmatig afgewisseld worden. Er zijn vele mogelijkheden om een schooldag dynamischer te maken. Maar waar begin je als school? De buurtsportcoach van Sport-ID kan uw school verder helpen om de dag dynamischer in te richten. Graag gaan we met uw school in gesprek om te kijken waar de wensen liggen en maken we een op maat gemaakt plan.

Meer over Dynamische schooldag

Pauzesport

Pauzesport is actief bewegen op het schoolplein in de pauze. De buurtsportcoach gaat actief met de kinderen aan de slag tijdens de pauze, waarbij de docenten worden ontlast. Maar nog belangrijker, de kinderen zijn actief aan het spelen op het plein. Door de uitdagende beweegactiviteiten worden kinderen uitgedaagd tot bewegen. Het resultaat? Minder conflicten, meer bewegen en plezier. De kinderen komen terug de klas in met energie.

verenigingsondersteuning zwemlessen
verenigingsondersteuning zwemlessen

Pauzesport

Pauzesport is actief bewegen op het schoolplein in de pauze. De buurtsportcoach gaat actief met de kinderen aan de slag tijdens de pauze, waarbij de docenten worden ontlast. Maar nog belangrijker, de kinderen zijn actief aan het spelen op het plein. Door de uitdagende beweegactiviteiten worden kinderen uitgedaagd tot bewegen. Het resultaat? Minder conflicten, meer bewegen en plezier. De kinderen komen terug de klas in met energie.

jeugd

Jongeren Op Gezond Gewicht

JOGG staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. Alweer 7 jaar is gemeente Doetinchem een JOGG gemeente. JOGG is een netwerk van gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen werken wij aan een integrale JOGG aanpak waarmee we de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder maken. Wilt u als school meer met gezondheid? Neem dan contact op met Sport-ID. Onze JOGG-regisseur denkt graag mee met de mogelijkheden van uw school. U kunt denken traktatiebeleid, gezonde tussendoortjes, moestuinieren, programma`s voor overgewicht etc. Geen vraag over gezondheid is ons te gek.

Meer over JOGG
jeugd

Jongeren Op Gezond Gewicht

JOGG staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. Alweer 7 jaar is gemeente Doetinchem een JOGG gemeente. JOGG is een netwerk van gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen werken wij aan een integrale JOGG aanpak waarmee we de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder maken. Wilt u als school meer met gezondheid? Neem dan contact op met Sport-ID. Onze JOGG-regisseur denkt graag mee met de mogelijkheden van uw school. U kunt denken traktatiebeleid, gezonde tussendoortjes, moestuinieren, programma`s voor overgewicht etc. Geen vraag over gezondheid is ons te gek.

Meer over JOGG

Sportmix, naschoolse sportactiviteiten

Een naschools programma direct aansluitend aan schooltijd voor uw school? Dat is mogelijk! De buurtsportcoach zet het programma Sportmix (naschools sport- en spel) op. Daarbij kijken we naar de wensen van de school, de kinderen en eventuele andere partners rondom de school. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over wat Sport-ID voor uw school kan betekenen? Iedere vraag is anders en wij gaan graag het gesprek met u aan om een passend voorstel te doen. Neem contact op met de coördinator; Suzanne ter Horst via: 06- 28 24 62 30 of suzanne.terhorst@sport-id.nl 

Meer over Sportmix
overzicht sportaanbod
overzicht sportaanbod

Sportmix, naschoolse sportactiviteiten

 

Een naschools programma direct aansluitend aan schooltijd voor uw school? Dat is mogelijk! De buurtsportcoach zet het programma Sportmix (naschools sport- en spel) op. Daarbij kijken we naar de wensen van de school, de kinderen en eventuele andere partners rondom de school.

Meer over Sportmix

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over wat Sport-ID voor uw school kan betekenen? Iedere vraag is anders en wij gaan graag het gesprek met u aan om een passend voorstel te doen. Neem contact op met de coördinator; Suzanne ter Horst via: 06- 28 24 62 30 of suzanne.terhorst@sport-id.nl