SLIMMER interventie

SLIMMER is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen met overgewicht en een verhoogd gezondheidsrisico. Deelnemers worden begeleid in het verbeteren van hun leefstijl.

Gezond eten en voldoende bewegen is voor iedereen belangrijk en maakt je minder kwetsbaar voor ziekten. Het SLIMMER programma is een tweejarig programma en helpt deelnemers om gezamenlijk aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. SLIMMER is een gecombineerde leefstijlinterventie. Deelname aan SLIMMER kan daarom volledig vergoed wordt door de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor het programma, maar er zijn enkele uitzonderingen. Het eigen risico van deelnemers wordt niet aangesproken. De verwijzing loopt altijd via de huisarts.

slimmer interventie

Programma
Het SLIMMER programma duurt 2 jaar en bestaat uit een deelprogramma voeding, bewegen en gedragsbehoud. Het programma omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Deelnemers worden begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkommomenten (onderhoudsfase). Onderwerpen die aan bod komen zijn voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning. De uitvoering is in handen van zorgverleners (huisartsenpraktijk, leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut/oefentherapeut) en lokale buurtsportcoaches/beweegprofessionals.

Lydia van Kleef, buurtsportcoach van Sport-ID, speelt zowel tijdens als na het programma een belangrijke rol in het vinden van een geschikte beweegactiviteit en meer bewegen in het dagelijks leven. ‘Zo organiseer ik samen met de leefstijlcoach de groeps- en terugkombijeenkomsten. Op deze manier probeer ik de verbinding tussen zorg en sport te versterken. Gedurende het beweegprogramma bezoek ik regelmatig de beweeggroepen om met de deelnemers persoonlijk in gesprek te gaan. In dit gesprek geef ik als beweegmakelaar, als onderdeel van mijn rol als buurtsportcoach, tips over een gezonde(re) leefstijl, meer bewegen in het dagelijks leven en adviseer ik over mogelijke activiteiten. Doordat ik als buurtsportcoach uitgebreide kennis heb van het sportlandschap binnen de gemeente Doetinchem kan ik voor elke deelnemer een geschikte beweegactiviteit vinden’, aldus Lydia.

Wilt u graag meer informatie over de SLIMMER interventie binnen de gemeente Doetinchem? Neem dan contact op met Lydia van Kleef via lydia.vankleef@sport-id.nl  of via 06-39644494.

SLIMMER in de basisverzekering
Deelname aan SLIMMER wordt sinds januari 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. SLIMMER richt zich op volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een verhoogd risico op type 2 diabetes of hart- en vaatziekten en volwassenen met obesitas (BMI 30-40), die in staat zijn een leefstijlprogramma te volgen. Verwijzing vindt plaats via de huisartsenpraktijk. Vraag ernaar bij uw huisartsenpraktijk of neem contact op met Lydia van Kleef via bovenstaande contactgegevens.

SLIMMER interventie

SLIMMER is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen met overgewicht en een verhoogd gezondheidsrisico. Deelnemers worden begeleid in het verbeteren van hun leefstijl.

Gezond eten en voldoende bewegen is voor iedereen belangrijk en maakt je minder kwetsbaar voor ziekten. Het SLIMMER programma is een tweejarig programma en helpt deelnemers om gezamenlijk aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. SLIMMER is een gecombineerde leefstijlinterventie. Deelname aan SLIMMER kan daarom volledig vergoed wordt door de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor het programma, maar er zijn enkele uitzonderingen. Het eigen risico van deelnemers wordt niet aangesproken. De verwijzing loopt altijd via de huisarts.

Programma
Het SLIMMER programma duurt 2 jaar en bestaat uit een deelprogramma voeding, bewegen en gedragsbehoud. Het programma omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Deelnemers worden begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkommomenten (onderhoudsfase). Onderwerpen die aan bod komen zijn voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning. De uitvoering is in handen van zorgverleners (huisartsenpraktijk, leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut/oefentherapeut) en lokale buurtsportcoaches/beweegprofessionals.

Lydia van Kleef, buurtsportcoach van Sport-ID, speelt zowel tijdens als na het programma een belangrijke rol in het vinden van een geschikte beweegactiviteit en meer bewegen in het dagelijks leven. ‘Zo organiseer ik samen met de leefstijlcoach de groeps- en terugkombijeenkomsten. Op deze manier probeer ik de verbinding tussen zorg en sport te versterken. Gedurende het beweegprogramma bezoek ik regelmatig de beweeggroepen om met de deelnemers persoonlijk in gesprek te gaan. In dit gesprek geef ik als beweegmakelaar, als onderdeel van mijn rol als buurtsportcoach, tips over een gezonde(re) leefstijl, meer bewegen in het dagelijks leven en adviseer ik over mogelijke activiteiten. Doordat ik als buurtsportcoach uitgebreide kennis heb van het sportlandschap binnen de gemeente Doetinchem kan ik voor elke deelnemer een geschikte beweegactiviteit vinden’, aldus Lydia.

Wilt u graag meer informatie over de SLIMMER interventie binnen de gemeente Doetinchem? Neem dan contact op met Lydia van Kleef via lydia.vankleef@sport-id.nl  of via 06-39644494.

SLIMMER in de basisverzekering
Deelname aan SLIMMER wordt sinds januari 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. SLIMMER richt zich op volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een verhoogd risico op type 2 diabetes of hart- en vaatziekten en volwassenen met obesitas (BMI 30-40), die in staat zijn een leefstijlprogramma te volgen. Verwijzing vindt plaats via de huisartsenpraktijk. Vraag ernaar bij uw huisartsenpraktijk of neem contact op met Lydia van Kleef via bovenstaande contactgegevens.

slimmer interventie