Gemeente Doetinchem wil maatschappelijke organisaties, waaronder verenigingen, ondersteunen bij hun stijgende energiekosten. Subsidie voor tegemoetkoming energiekosten kun je vanaf 1 maart 2023 aanvragen. In de aanvraag vraagt de gemeente naar het elektra- en gasverbruik over de periode januari – oktober 2022 en de betaalde prijs voor elektra en gas over deze periode. Op basis van het verbruik en de betaalde prijs, bepaald de gemeente de hoogte van de subsidie.

Landelijke tegemoetkoming verenigingen
Verenigingen kunnen De landelijke Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) ook aanvragen. Deze heeft betrekking op de periode 1 november 2022 t/m december 2023. Informatie en voorwaarden zijn hier te vinden.

TEK aanvragen
Het aanvragen van de TEK kan via de website van de gemeente Doetinchem. Stuur bij de aanvraag de volgende bijlagen mee en zet ze alvast klaar op de computer: facturen elektra en gas 2022, overzicht van verbruik en betaalde prijs voor elektra en gas 2022 en Jaarafrekening elektra en gas 2022 (indien beschikbaar).