Een volgende bijeenkomst staat weer op de agenda. Bijeenkomst veilig sportklimaat op vrijdag 30 september 2022.
Locatie: Koningin Beatrix Centrum in Wehl (Gelderland)
Inloop vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur , 21:00 uur einde plenair deel aansluitend gezellige netwerkborrel.

Beste bestuurders, schooldocenten, trainers, leiders, (buurt)sportcoaches,
vertrouwenscontactpersonen, ouders/verzorgers van o.a. sportverenigingen uit Gelderland,
Als bestuurslid van uw sportclub zet u zich dagelijks in om een veilige en gezonde sportomgeving te
creëren voor uw leden. Helaas hebben verschillende sporters wereldwijd recent getuigd over
psychisch, fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag door medesporters, trainers of andere
sportbegeleiders. Samen willen we ervoor zorgen dat grensoverschrijdend gedrag sneller
opgemerkt wordt, want als omstanders merken we dit niet altijd, of soms té laat op.

Intimidatie is een groot probleem in Nederland. Dat geldt voor de samenleving in het algemeen, maar
zeker ook voor de sport. Stichting De Stilte Verbroken stelt zichzelf ten doel om primair (seksueel)
misbruik binnen de sport, en secundair ook intimidatie en pesten aan te pakken.
De stichting werkt samen met Ministerie van VWS, NOC*NSF, De KNVB, verschillende bonden en
gemeenten.

Intimidatie, vernedering en soms ook fysiek geweld; er ging een schok door Nederland toen bleek
dat dit in de turnwereld soms heel gewoon werd gevonden. Alles om tot topprestaties te komen;
jonge sporters wisten soms niet eens meer wat nu wel en niet over de grens van het toelaatbare
was. De turnbond KNGU startte in 2020, onder leiding van de bekende sportjurist Marjan Olfers, een
diepgravend onderzoek naar de misstanden, maar besefte ook dat voor de slachtoffers een
luisterend oor en mentale ondersteuning van groot belang zijn. Het probleem misbruik is groot,
Triathlon, danswereld, zaak Marc Overmars en Vera Pauw volgde en waar stopt het?

Op vrijdag 30 september organiseert stichting De Stilte Verbroken een gratis bijeenkomst in het
Koningin Beatrixcentrum in Wehl (Gelderland). Wij houden een plenaire bijeenkomst over het thema
Veilig Sportklimaat voor bestuurders, schooldocenten, leiders, trainers, buurtsportcoaches,
vertrouwenscontactpersonen, ouders en sporters van elke discipline. Het programma omvat een
door dans geïllustreerd verhaal uit de sportwereld, interviews met ervaringsdeskundigen vragen,
dialogen, stellingen voor het publiek en aansluitend een gezellige netwerkborrel.

Klik hier om u in te schrijven voor deze bijeenkomst.