De volgende stap in het proactief inzetten op de Dynamische Schooldag is gezet door OBS Hogenkamp, OBS Mozaïek, IKC de Plattenburg en OBS Wis en Wierig, onderdeel van Scholengroep IJsselgraaf. Sport-ID overhandigt de Bewegend Leren Box aan de scholen om meer beweging gedurende de schooldag te stimuleren.   

Bewegend leren draagt bij aan goede schoolprestaties
Bewegend leren is een leermethode die beweging gedurende de lesdag stimuleert, om zo beter gefocust de stof op te nemen. Het helpt leerlingen hun lichaam en hersenen nieuwe energie te geven, waardoor ze zich beter concentreren. Dit helpt bij schoolprestaties en draagt daarmee bij aan een goede houding tijdens de lessen.  

Creëer een dynamische schooldag
Sport-ID ontwikkelde de Bewegend Leren Box om de groepsleerkrachten te ondersteunen tijdens de lesdag. De box bevat namelijk materialen die leerkrachten eenvoudig inzetten gedurende de dag, in de klas of op het schoolplein, waaronder leskaarten voor de leerlijnen rekenen en taal. Het doel van de box is het creëren van een dynamische schooldag, waarbij kinderen zowel zittend als bewegend leren. 

IJsselgraaf gaat voor een actieve en gezonde leswijze
Naast de Bewegend Leren Box zijn er Schoolplein Boxen ontwikkelt om kinderen (nog meer) in beweging te krijgen. Bovendien verzorgt Sport-ID inspiratiemomenten voor de groepsleerkrachten. In september wordt er een gezamenlijke studiemiddag georganiseerd met interessante sprekers. IJsselgraaf zet zich hiermee in voor een actieve en gezonde leswijze voor haar leerlingen.  

Bent u de volgende afnemer?
De boxen zijn in opdracht van stichting IJsselgraaf ontwikkelt. Zij zijn daarmee de eerste afnemers, maar hopelijk niet de laatste. Het is namelijk mogelijk om bij interesse contact op te nemen met Sport-ID, via suzanne.terhorst@sport-id.nl. Zet jij je  ook in voor meer beweging? 

Foto: Joost van Campen (directeur OBS Hogenkamp), Marloes Giezenaar en Sabine Smit (Sport-ID)