Beste sportliefhebber,

Nadat we door corona wederom een pas op de plaats moesten maken, kunnen we nu weer vooruit met het sportakkoord. En dat gaan we doen! Eind april en begin mei organiseren we drie avonden om de draad weer op te pakken. In het vervolg van deze uitnodiging leggen we uit wat we gaan doen.

Hoe gaan we dat doen?
Anders dan tijdens de bijeenkomst in september organiseren we nu drie verschillende avonden. Op iedere avond zal één van de drie thema’s uit het lokaal sportakkoord centraal staan. Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag. We blikken kort terug, maar willen vooral vooruit. Dat gaan we als volgt doen:

  • Introductie thema: kort stilstaan bij de geformuleerde ambities en acties, zodat iedereen eenzelfde vertrekpunt heeft.
  • Korte presentatie uit de praktijk: een lokale organisatie neemt ons mee in hun succesverhaal.
  • Korte uitleg over uitvoeringsbudget en subsidieregeling: om iedereen te informeren over de mogelijkheden die er zijn.
  • Concreet aan de slag met het thema: aan de hand van de hierboven genoemde vertrekpunten. Doel is om concrete en heldere vervolgstappen te formuleren.
  • Afsluiting: we maken afspraken voor het vervolg en iedereen gaat naar huis met tenminste één actie.

Aanmelden
Door een mail te sturen naar sport@doetinchem.nl. Geef in de mail aan namens welke organisatie je komt en op welke avond je wil deelnemen. Mocht je op meerdere avonden willen deelnemen, geef dit dan even aan. De avonden zijn als volgt gepland:

  1. Donderdag 21 april 2022, locatie DZC’68: thema Inclusief sporten en bewegen
  2. Dinsdag 26 april 2022, locatie VVG’25: thema Duurzame sport- en beweeginfrastructuur
  3. Maandag 2 mei 2022, locatie KBC Wehl: thema Vitale sport- en beweegaanbieders

We beginnen om 19.30 uur en gaan door tot ongeveer 21 uur. Je zult een bevestiging krijgen van je aanmelding. Een week voor de bijeenkomst zullen we het exacte programma met jullie delen.

Tot slot
Aanmelden of een vraag? Stuur dan een e-mail naar sport@doetinchem.nl.
Alvast dank voor jullie enthousiasme, interesse en tijd.

Met sportieve groet,
Kerngroep Sportakkoord Doetinchem