Beste sportliefhebber,

Met het eind van het jaar in zicht, sturen we de laatste update over het lokaal sportakkoord van dit jaar. Hierin staan we stil bij de stimuleringsprijs en maken we bekend welke initiatieven een duwtje in de rug krijgen. Tot slot vertellen we nog iets over het proces in het nieuwe jaar.

Een duwtje in de rug

Eind november deden we een oproep: dien een initiatief in wat een duwtje in de rug kan gebruiken. We waren blij verrast met de mooie initiatieven die werden ingediend. Van het doorontwikkelen van een bestaande samenwerking, tot het voorbereiden van een fusie tussen twee verenigingen. De aanvragen geven een mooi inkijkje waar sportend Doetinchem mee bezig is. De volgende aanvragen ontvangen een duwtje in de rug:

Petanqueclub Doetinchem en Prakticon

Al enkele jaren werken Petanqueclub Doetinchem en Prakticon samen in een programma waarbij leerlingen van Prakticon clinics volgen bij de Petanqueclub. Deze samenwerking bevalt van beide kanten erg goed. De gezamenlijke aanvraag voor de stimuleringsprijs is er opgericht om de samenwerking structureel te borgen en te verbeteren voor de toekomst. Met de stimuleringsprijs willen beide partijen materiaal inkopen en wordt er gekeken naar een cursus/training op maat voor de vrijwilligers van de Petanqueclub.

RTC de Pedaleur en ATB Club de Pedaleur

Hoewel de namen anders doen vermoeden zijn beide fietsclubs op dit moment nog twee aparte verenigingen. Daar komt verandering in en met de stimuleringsprijs willen de clubs de aanstaande fusie een duwtje in de rug geven. Met een bijdrage vanuit het sportakkoord kan er gewerkt worden aan het formeel vormgeven van de fusie en wordt er geïnvesteerd in opleidingen.

DZC ’68 en DHC

De bewoners van Sportpark Zuid dienden allebei een aanvraag in voor ondersteuning van hun programma’s voor aangepast sporten. Bij DHC is er in de afgelopen jaren met veel enthousiasme begonnen met Special Hockey. Ook DZC heeft binnen haar vereniging veel aandacht voor aangepast sporten. Er zijn diverse groepen actief in het G-voetbal. Met de stimuleringsprijs willen de twee verenigingen deze vormen van hockey en voetbal verder onder de aandacht brengen en de samenwerking met onderwijs en zorginstellingen versterken. Daarnaast zijn de verenigingen van plan om samen met Sport-ID te kijken naar een geschikte opleiding/training. Om gezamenlijk het technisch kader verder te ondersteunen en op te leiden.

We willen de initiatiefnemers van harte feliciteren met de stimuleringsprijs en wensen hun veel succes met de mooie ambities en plannen. Binnen het sportakkoord vinden we het belangrijk om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren. Daarom hebben we de initiatiefnemers gevraagd om tijdens de eerstvolgende bijeenkomst in 2022 hun ervaringen met alle deelnemers te delen.

Uitvoeringsbudget in 2022

Ook in 2022 kunnen en willen we mooie initiatieven en ideeën ondersteunen. Daarvoor krijgen we van het rijk uitvoeringsbudget. Om de spelregels voor iedereen gelijk te houden is er hiervoor een subsidieregeling vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Voor alle betrokkenen. Zo is voor iedereen helder op welke wijze uitvoeringsbudget kan worden aangevraagd en aan welke voorwaarden een initiatief of idee moet voldoen.

De subsidieregeling gaat in per 1 januari 2022 en is vanaf die datum ook te vinden op de website van de gemeente Doetinchem, op de pagina Lokaal Sportakkoord Doetinchem | Gemeente Doetinchem.

Mocht je vragen hebben over de subsidieregeling of heb je hulp nodig bij het indienen van een aanvraag, stuur gerust een mail naar sport@doetinchem.nl.